Početna stranica
   
  KAKO POMOĆI DJETETU U UČENJU
 
Škola je obveza vašeg djeteta. Međutim, vi mu morate pomagati u izvršavanju obveza, posebno kada dijete tek krene u školu, dok stekne radne navike, a često i kasnije, u višim razredima. Djeca još uvijek nisu u stanju motivirati sama sebe i često im je potreban sustav vanjske kontrole da bi izvršavala školske obveze. Nisu svjesna značenja učenja jer nemaju percepciju budućnosti i ništa im ne znači to što će im učenje pomoći da jednog dana imaju dobar posao i dobru plaću - nećete ih tako potaknuti na učenje. Morate djelovati po principu ovdje i sada, nadgledajući njihov rad kod kuće i raspitujući se za njihov rad u školi da biste mogli reagirati na vrijeme.
Za početak, kada dijete dođe iz škole, nemojte ga odmah zasuti pitanjima kako je bilo u školi i koje je ocjene dobilo. Dopustite djetetu da se odmori prije nego krenete na pisanje domaće zadaće i učenje. Ako je dijete žalosno ili ljuto došlo iz škole, prvo popričajte s njim i pomozite mu da se oslobodi neugodnih osjećaja te onda inzistirajte da se prihvati posla. Bilo bi dobro da uči svaki dan u isto vrijeme i da se dogovorite koliko treba učiti prije nego se krene igrati. Ne pristajte na opciju da se prvo ide vani igrati pa da na kraju navečer piše zadaću kada je već preumorno za sve.
Važno je da ste mu podrška i da pregledate zadaću na kraju, da ga tu i tamo propitujete gradivo ili kako napreduje s učenjem te da ga pohvalite za trud. Međutim, vi mu trebate samo pomoći, a nikako izvršavati obveze umjesto njega! Također, nema potrebe da sjedite neprekidno uz dijete dok ono piše zadaću ili uči. Bitno je da ono zna da ste mu na raspolaganju i da vam se može obratiti za pomoć. Potaknite dijete da pita sve što mu nije jasno jer je najteže učiti bez razumijevanja. Nemojte mu se nametati u zadacima u kojima mu to nije potrebno. Omogućite djetetu da uči i izvan kuće i škole. Uputite ga u knjižnicu, na slobodne aktivnosti i slično.
Pohvalite svaki djetetov uspjeh, a pogotovo trud i napredak. Važnije je da je dijete spremno uložiti napor da bi riješilo zadatak i da je napredovalo, nego kakvu je ocjenu dobilo.
Ne zaboravite suradnju sa školom, posebno s učiteljima i razrednikom. Idite redovito na informacije i roditeljske sastanke. Ne raspitujte se po mjestu ili telefonom o svome djetetu. Ukoliko mislite da učitelj nije u pravu u svezi s vašim djetetom, riješite to osobno s učiteljem, a ne pričajte o tom učitelju s djetetom dajući mu za pravo jer time dajete djetetu krivu poruku. Da bi učitelji mogli nešto naučiti vaše dijete, ono ih mora poštovati!
Ukoliko vam se učini da vašem djetetu treba više pomoći nego što mu je vi sami možete pružiti, obratite se stručnoj službi škole.

   
Početna stranica
   
Roditeljski kutak