Početna stranica
  Korak natrag  
 
2008./09.

Međuopćinsko/međugradsko natjecanje


VJERONAUČNA OLIMPIJADA

Rang Ime i prezime Voditelj
1.

Kondža Kristina 7. raz.
Đula Kristina 7. raz.
Norac Klj. Sara 7.raz.
Pavlinušić Sara 7.raz.

Vesna škopljanac Mačina

 

Županijsko natjecanjeMATEMATIKA

Rang Ime i prezime Voditelj
  Marko Đula 4
Sanja Gusić
  Sara Sladović 6. raz Nediljko Laco
  Branimir Plavša 7. raz. Nediljko Laco
  Andrija Plavša 8. raz. Nediljko Laco

GEOGRAFIJA
Rang Ime i prezime Voditelj
  Katarina Vuleta 5. raz. Danijela Omrčen Loko
  Lovre Kondža 5. raz. Danijela Omrčen Loko
  Branimir Plavša 7. raz. Zora Macan
  Anamaria Elek 8. raz Zora Macan

VJERONAUČNA OLIMPIJADA

Rang Ime i prezime Voditelj
 

Kondža Kristina 7. raz.
Đula Kristina 7. raz.
Norac Klj. Sara 7.raz.
Pavlinušić Sara 7.raz.

Vesna Škopljanac Mačina

 

 

Regionalno natjecanje


MATEMATIKA

Rang Ime i prezime Voditelj
  Sara Sladović 6. raz. Nediljko Laco