Početna stranica
   
 

Danas je objavljen javni poziv za prikupljanje ponuda za opskrbu električnom energijom naše škole.

Za detaljni prikaz kliknite na gornje linkove. Rok za dostavu ponuda je 8 dana.

U Otoku 10. travnja 2024. godine

___________________________________________________________________________________

 

Danas je objavljen javni poziv za prikupljanje ponuda za opskrbu električnom energijom naše škole.

Za detaljni prikaz kliknite na gornje linkove. Rok za dostavu ponuda je 8 dana.

U Otoku 5. svibnja 2023. godine

___________________________________________________________________________________

 

Danas je objavljen javni poziv za prikupljanje ponuda za opskrbu električnom energijom naše škole.

Za detaljni prikaz kliknite na gornje linkove. Rok za dostavu ponuda je 8 dana.

U Otoku 22. siječnja 2018. godine

___________________________________________________________________________________

 

OBAVIJEST

Na temelju članka 80. zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.) obavještavam da ravnatelj Osnovne škole Kamešnica, Otok, Miroslav Jukić, kao i niti jedan član Školskog odbora ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5 %, pa prema tome nema gospodarskih subjekata s kojima Osnovna škola Kamešnica, Otok, kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Ravnatelj: Miroslav Jukić

Plan javne nabave za: Izmjene i dopune plana u : Registrator ugovora javne nabave u:
2015. god. 2015. god. 2015. god.
2016. god. 2016. god. 2016. god.
2017. god. 2017. god. 2017. god.
2018. god. 2018. god. 2018. god.
2019. god. 2019. god. 2019. god.
2020. god. 2020. god.(1) 2020. god.
2021. god. 2020. god.(2); 2021. god. 2021. god.
2022. god. 2022. god. 2022. god.
2023. god. 2023. god. 2023. god.
2024. god. 2024. god.