EKSPERIMENTALNI PROGRAM

 
 

Od školske godine 2023./24. naša škola sudjelujovati će u četverogodišnjem Eksperimentalnom programu Osnovna škola kao cjelodnevma škola. To ne znači da će učenici cijeli dan biti obvezni boraviti u školi nego se nudi mogućnost da nakon obvezne nastave svi učenici koji iskažu interes i čiji roditelji to žele a uz stručno vodstvo učitelja ili vanjskih pružatelja usluga ostanu u školi baveći se raznim izvannastavnim (B1) ili izvanškolskim (B2) aktivnostima. Ti dodatni programi su za rodoitelje besplatni kao što je besplatan i topli obrok kojeg će učenici imati u školi.

Nastavni proces odvijati će se u četiri faze:

A1 - Redovna nastava i obvezna za sve učenike

A2 - Program potpore (potpomognutog i obogaćenog učenja, obvezna 4 sata tjedno za sve učenike

A2 - Izborni program potpore (za učenike koji iskažu interes, provode ih učitelji)

B1 - izvannastavne aktivnosti, izborno za učenike koji iskažu interes (provode ih učitelji)

B2 - Izvanškolske aktivnosti, izborno za učenike koji iskažu interes (provode ih sportski klubovi, udruge i sl)

A1 - objašnjenje

U A1 ubrajaju se svi obvezni nastavni predmeti (kao i do sada) uz izmjenu satnice nekih predmeta i nadopunu nekim novim predmetima u pojedinim razredima (detaljnjije u tablici niže). Važno je naglasiti da se količina gradiva ne povećava nego se učenicima na raspolaganje stavlja više raspoloživog vremena za usvojiti iste ishode (više vremena za obradu, vježbanje, ponavljanje i provjeravanje navedenog gradiva).

Promjene u satnici su sljedeće:

RAZREDNA NASTAVA
Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
Hrvatski j. 1 sat više 1 sat više 1 sat više 1 sat više
Likovna k. 0,5 sati više 0,5 sati više 0,5 sati više 0,5 sati više
Glazbena k. 0,5 sati više 0,5 sati više 0,5 sati više 0,5 sati više
Matematika 1 sat više 1 sat više 1 sat više 1 sat više
Priroda i društvo Dijeli se na dva predmeta: PRIRODOSLOVLJE (2 sata tjedno) i DRUŠTVO I ZAJEDNICA (1 sat tjedno) PRIRODA I DRUŠTVO- prve godine ostaje kao i do sada 2 sata tjedno PRIRODA I DRUŠTVO- prve i druge godine ostaje kao i do sada 2 sata tjedno -PRIRODA I DRUŠTVO prve, druge i treće godine ostaje kao i do sada 3 sata tjedno
Informatika Mijenja naziv u INFORMACIJSKE I DIGITALNE KOMPETENCIJE, obvezan je i izvodi se 1 sat tjedno INFORMATIKA - prve godine ostaje izborni predmet kao i do sada i izvodi se 2 sata tjedno INFORMATIKA -prve i druge godine ostaje izborni predmet kao i do sada i izvodi se 2 sata tjedno INFORMATIKA - prve, druge i treće godine ostaje izborni predmet kao i do sada i izvodi se 2 sata tjedno
TZK Izvodi ga učitelj predmetne nastave - ostaje 3 sata kao i do sada Izvodi ga učitelj predmetne nastave - ostaje 3 sata kao i do sada Izvodi ga učitelj predmetne nastave - ostaje 3 sata kao i do sada Izvodi ga učitelj predmetne nastave - 1 sat više nego do sada
Drugi strani jezik Nema ga Nema ga Nema ga Obvezan - izvodi se 2 sata tjedno
Svijet i ja Obvezan predmet za učenike koji ne pohađaju vjeronauk Obvezan predmet za učenike koji ne pohađaju vjeronauk Obvezan premet za učenike koji ne pohađaju vjeronauk obvezan predmet za učenike koji ne pohađaju vjeronauk
Praktične vještine Novi predmet - 1 sat tjedno Nema tog predmeta prve godine Nema tog predmeta prve i druge godine Nema tog predmeta prve, druge i treće godine

 

PREDMETNA NASTAVA
Nastavni predmet 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred
Hrvatski j. 1 sat više 1 sat više 1 sat više 1 sat više
Matematika 1 sat više 1 sat više 1 sat više 1 sat više
Priroda Mijenja naziv u PRIRODOSLOVLJE i povećava se za 0,5 sati Prvu godinu ostaje isti predmet- PRIRODA Nema ga Nema ga
Geografija 0,5 sati više Ostaje isto sati Ostaje isto sati Ostaje isto sati
Tehnička k. 1 sat više 1 sat više Ostaje isto sati Ostaje isto sati
Informatika Mijenja naziv u INFORMACIJSKE I DIGITALNE KOMPETENCIJE, obvezan je i izvodi se 1 sat Prvu godinu ostaje INFORMATIKA, obvezna je i izvodi se 2 sata Prvu i drugu godinu ostaje INFORMATIKA, izborno i izvodi se 2 sata Prvu, drugu i treću godinu ostaje INFORMATIKA, izborno i izvodi se 2 sata
Drugi strani jezik Prvu godinu ga nema Prvu i drugu godinu ga nema Prvu, drugu i treću godinu ga nema Prvu, drugu, treću i četvrtu godinu ga nema
Svijet i ja Obvezan predmet za učenike koji ne pohađaju vjeronauk Obvezan predmet za učenike koji ne pohađaju vjeronauk Obvezan predmet za učenike koji ne pohađaju vjeronauk Obvezan predmet za učenike koji ne pohađaju vjeronauk
 
A2 - objašnjenje

A2 - Program potpore, potpomognutog i obogaćenog učenja obvezan je za sve učenike u iznosu 4 sata. Hrvatski jezik - 1 sat tjedno,
Matematika - 1 sat tjedno
Prirodoslovlje (Priroda i društvu u RN i Priroda, Biologija, Kemija i Fizika u PN) - 1 sat tjedno
Svi ostali predmeti - 1 sat tjedno

A2 -izborno; organizira se za učenike koji iskažu interes za tu vrstu nastave
 
B1 - objašnjenje
Ova vrsta programa odnosi se na izvannastavne aktivnosti koje su učenici svojevoljno birali i pohađali i do sada. Krajem ove školske godine učenicima je ponuđen popis izvannastavnih aktivnosti koje su mogli izabrati i pohađati iduće školske godine. Navedene aktivnosti će se održavati nakon obvezne nastave i ručka. Za realizaciju svake pojedinačne aktivnosti osiguran je budžet u iznosu 2.000,00 eura za: nabavu literature, sredstava i pomagala, predavanja, radionica, izleta, izložbi, i sl.
 
B2 - objašnjenje
Ovaj program odnosi se na aktivnosti koje će se održavati u školskim prostorima a provoditi će ih vanjski suradnici, treneri i voditelji raznih klubova, društava i udruga. Krajem tekuće školske godine učenicima je ponuđen niz različitih sportova i radionica koje su mogli izabrati. Sve navedene aktivnosti su besplatne za učenike/roditelje i nisu obvezne a izvode se nakon obvezne nastave.
 
Predviđeno trajanje obveznog nastavnog procesa (A1 i A2 program)
 
RAZREDNA NASTAVA - zavisi od dana u tjednu i razreda kojeg učenik pohađa. Konkretan i detaljan raspored još nije izrađen a po sadašnjim izračunima mogući najraniji završetak obvezne nastave je 12:45 sati a najkasniji 13:30 sati
PREDMETNA NASTAVA - također zavisi od dana i razreda kojeg učenik pohađa. Mogući najraniji završetak obveznog dijela nastave je 13:35 sati a najkasniji 14:20 sati.
 
Školska godina

Dokumenti

2023.-24. CDŠ Eksperimentalni program
  Popis CDŠ škola
  Plan uključivanja dionika
   

 

 
   
 

21. veljače
_____________________________________________________________________________________________________________

 

NABAVA KOMBI VOZILA

  Danas je Županija Splitsko-dalmatinska raspisala Javni poziv za nabavu kombi vozila za potrebe naše škole
   
 

20. veljače 2024.
_____________________________________________________________________________________________________________

 

UKLJUČIVANJE DIONIKA

  Danas je MZO usvojilo Plan uključivanja dionika u implementaciju Eksperimentalnog programa u našoj školi
   
 

10. srpnja 2023.
_____________________________________________________________________________________________________________

 

EDUKACIJA UČITELJA

  Od 3. do 7. srpnja u Osijeku je održana edukacija učitelja razredne i predmetne nastave škola koje su uključene u Eksperimentalni program CDŠ. Edukacija se održavala iz predmeta koji su novina u Eksperimentalnim školama. To su: Svijet i ja, Društvo i zajednica, Prirodoslovlje, Praktične vještine i informacijske i digitalne kompetencije.
   
 

22. svibnja 2023.
_____________________________________________________________________________________________________________

 

ODABIR ŠKOLE ZA SUDJELOVANJE U EKSPERIMENTALNOM PROGRAMU

  Danas je MZO donijelo Odluku da je naša škola uključena u Eksperimentalni program "Osnovna škola kao cjelodnevna škola" za razdoblje od 4 školske godine.